:: 1397/4/26

فيلم آموزشي تجهيزات مرگبار شطرنج (الگوهاي ماتي 1)

الگوهاي ماتي، سلاح­هاي مهم کاربردي در شطرنج هستند که بازيکنان با آموختن و تکرار آنها مي‌توانند در بازيهاي عملي، آنها را بکار ببرند. شناخت اين الگوها کمک به ايجاد و استفاده از آنها در بازي مي­کند.

تمرينهاي تکميلي اين مبحث به صورت فايل PDF همراه فيلم قابل دانلود است.

  • موضوع: تجهيزات مرگبار شطرنج (الگوهاي ماتي 1)
  • مدرس: استاد بين المللي محسن قرباني
  • زبان فيلم: فارسي
  • مدت زمان: 34 دقيقه
  • حجم فايل: 83 مگابايت