:: 1397/4/26

فيلم آموزشي شروع بازي ايتاليايي کلاسيک - ژيکو پيانو - (3)

شروع بازي ايتاليايي از قديمي‌ترين گشايش‌هاي شطرنج به حساب مي آيد. بکارگيري اصول ساده و منطقي گسترش همراه با روشهاي حمله در جناح شاه، باعث شده که در حال حاضر هم در بازيهاي استادان و با بروزرساني، اين شروع بازي مورد استفاده قرار گيرد :

1.e4e5 2.Nf3Nc6 3.Bc4Bc5 4.d3 Nf6 5.Nc3 …..

بازيهاي تکميلي و دامهاي شروع بازي ايتاليايي به صورت فايل PDF همراه فيلم قابل دانلود است.

  • موضوع:شروع بازي ايتاليايي ]ژيکو پيانو[ - (3)
  • مدرس: استاد بين المللي محسن قرباني
  • زبان فيلم: فارسي
  • مدت زمان: 24 دقيقه
  • حجم فايل: 23 مگابايت